Skip navigation.
主選單區塊
登入區塊
帳號:

密碼:


忘記密碼?

現在註冊!
搜尋區塊
線上人數
16人線上 (1人在瀏覽SFS3 程式列表)

會員: 0
遊客: 16

更多...
檔案數: 41,模組大小計: 257007
程式(檔案)名稱版本號最後更新訊息最後更新作者檔案大小 更新時間
stud_perV3.php 9290 修正語法 chiming 11997 2019-04-22 13:23:59
stu.php 9290 修正語法 chiming 11238 2019-04-22 13:23:59
stud_export.php 9289 修正匯出 chiming 28773 2019-04-22 13:09:56
templates/stud_per3.htm 9286 刪除功能f chiming 13478 2019-04-22 11:05:17
templates/stud_per.htm 9286 刪除功能f chiming 12603 2019-04-22 11:05:17
view.php 9214 add 輔導室 chiming 7711 2018-03-31 14:15:53
templates/stud_listA.htm 9058 修正彰縣免試入學教務處顯示積分問題 chiming 6205 2017-04-11 14:07:14
stud_listA.php 9058 修正彰縣免試入學教務處顯示積分問題 chiming 8496 2017-04-11 14:07:14
templates/stud_listB_edit.htm 9007 12年國教新修正 chiming 6419 2016-11-17 10:35:58
templates/chc_excel.htm 9007 12年國教新修正 chiming 1201 2016-11-17 10:35:58
templates/view.htm 9007 12年國教新修正 chiming 3437 2016-11-17 10:35:58
templates/chc_basic12.htm 9007 12年國教新修正 chiming 1127 2016-11-17 10:35:58
module.sql 9007 12年國教新修正 chiming 1393 2016-11-17 10:35:58
stud_listB_edit.php 9007 12年國教新修正 chiming 7588 2016-11-17 10:35:58
templates/teacher.htm 9007 12年國教新修正 chiming 2958 2016-11-17 10:35:58
templates/stud_listB.htm 9007 12年國教新修正 chiming 6529 2016-11-17 10:35:58
stud_listB.php 9007 12年國教新修正 chiming 6423 2016-11-17 10:35:58
index.php 9007 12年國教新修正 chiming 1591 2016-11-17 10:35:58
stud_listA_edit.php 9007 12年國教新修正 chiming 9685 2016-11-17 10:35:58
teacher.php 9007 12年國教新修正 chiming 4504 2016-11-17 10:35:58
templates/stud_listA_edit.htm 8565 修正資料登入及清空 chiming 4533 2015-10-19 11:35:48
templates/basic_excel.htm 7653 採用連絡電話 chiming 1716 2013-10-04 23:26:26
chc_func_class.php 7582 修正sc領域名稱改從link_ss 取得 chiming 21882 2013-09-27 22:19:59
module-cfg.php 7534 修正資料匯出文字 yjtzeng 3181 2013-09-16 23:51:32
my_fun.php 7487 fix chiming 15828 2013-09-06 01:03:48
stud_perV2.php 7472 以SN為key的輸出程式 chiming 8896 2013-09-04 23:13:50
stud_per.php 7387 fix edit chiming 8841 2013-07-24 16:15:20
student_list.php 7361 fix check login chiming 5475 2013-07-21 19:50:32
config.php 7360 add include chiming 492 2013-07-21 19:50:04
README 7358 add chiming 33 2013-07-21 11:28:26
NEWS 7358 add chiming 41 2013-07-21 11:28:26
author.txt 7358 add chiming 119 2013-07-21 11:28:26
INSTALL 7358 add chiming 246 2013-07-21 11:28:26
images/violet_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/grey_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/blue_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/orange_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/green_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/yellow_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
images/cyan_new_icon.png 7357 12年國教彰化區免試入學 chiming 4046 2013-07-21 11:11:08
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者 樹狀展開
Powered by XOOPS2 繁體中文版 © 2001-2008 The XOOPS Project